NBG-vertaling 1951

Hosea 3:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Here de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken.

Hosea 3

Hosea 3:1-4