NBG-vertaling 1951

Hosea 1:9 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.

Hosea 1

Hosea 1:2-12