NBG-vertaling 1951

Hosea 1:7 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Doch over het huis van Juda zal Ik mij ontfermen, en hen verlossen als de Here, hun God. Maar Ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters.

Hosea 1

Hosea 1:1-12