NBG-vertaling 1951

Hebreeën 13:23 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

Hebreeën 13

Hebreeën 13:19-25