NBG-vertaling 1951

Handelingen 10:22 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, heeft door een heilige engel een godsspraak ontvangen om u te zijnen huize te nodigen en te horen wat gij zeggen zult.

Handelingen 10

Handelingen 10:12-32