NBG-vertaling 1951

Haggai 1:13 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En Haggai, de bode des Heren, zeide, krachtens de boodschap des Heren, tot het volk: Ik ben met u, luidt het woord des Heren.

Haggai 1

Haggai 1:4-14