NBG-vertaling 1951

Haggai 1:11 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ook riep Ik een droogte over het land en de bergen, over het koren, de most, de olie en wat de aardbodem voortbrengt, over mens en dier en alle arbeid der handen.

Haggai 1

Haggai 1:2-14