NBG-vertaling 1951

Genesis 39:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuiskwam.

Genesis 39

Genesis 39:9-23