NBG-vertaling 1951

Genesis 15:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

Genesis 15

Genesis 15:1-5