NBG-vertaling 1951

Filippenzen 2:12 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,

Filippenzen 2

Filippenzen 2:10-13