NBG-vertaling 1951

Filippenzen 1:24 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.

Filippenzen 1

Filippenzen 1:14-25