NBG-vertaling 1951

Filemon 1:2 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

aan Apfia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize:

Filemon 1

Filemon 1:1-4