NBG-vertaling 1951

Filemon 1:17 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Indien gij u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op, zoals gij het mij zoudt doen.

Filemon 1

Filemon 1:7-21