NBG-vertaling 1951

Filemon 1:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timoteüs, de broeder, aan de geliefde Filemon, onze medearbeider,

Filemon 1

Filemon 1:1-5