NBG-vertaling 1951

Ezra 1:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen maakten de familiehoofden van Juda en Benjamin, ook de priesters en de Levieten, zich gereed, allen wier geest God had gewekt om op te trekken teneinde het huis van de Here, die in Jeruzalem woont, te bouwen.

Ezra 1

Ezra 1:1-9