NBG-vertaling 1951

Ezechiël 9:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis.

Ezechiël 9

Ezechiël 9:1-11