NBG-vertaling 1951

Exodus 29:30 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Zeven dagen zal de priester, die uit zijn zonen in zijn plaats komen zal naar de tent der samenkomst, om in het heiligdom dienst te doen, ze aantrekken.

Exodus 29

Exodus 29:25-37