NBG-vertaling 1951

Ester 2:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Na deze gebeurtenissen, toen de toorn van koning Ahasveros bedaard was, dacht hij weder aan Wasti, aan wat zij gedaan had en aan wat over haar besloten was.

Ester 2

Ester 2:1-11