NBG-vertaling 1951

Efeziërs 6:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Efeziërs 6

Efeziërs 6:1-11