NBG-vertaling 1951

Efeziërs 5:13 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Efeziërs 5

Efeziërs 5:5-18