NBG-vertaling 1951

Deuteronomium 25:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Veertig slagen zal hij hem doen geven, niet meer; opdat niet, wanneer hij hem nog meer slagen zou laten geven, uw broeder in uw ogen verachtelijk zou worden.

Deuteronomium 25

Deuteronomium 25:1-13