NBG-vertaling 1951

Daniël 5:2 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Belsassar beval bij het genot van de wijn, dat men het gouden en zilveren gerei zou brengen, dat zijn vader Nebukadnessar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken.

Daniël 5

Daniël 5:1-10