NBG-vertaling 1951

Daniël 12:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen?

Daniël 12

Daniël 12:4-11