NBG-vertaling 1951

Amos 5:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die donkerheid verkeert in ochtend, en die de dag tot nacht verduistert; Hij, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – Here is zijn naam!

Amos 5

Amos 5:1-16