NBG-vertaling 1951

Amos 4:2 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

De Here Here heeft gezworen bij zijn heiligheid: Voorwaar, zie, dagen zullen over u komen, dat men u met angels zal optrekken en wie van u overblijven met vishaken.

Amos 4

Amos 4:1-3