NBG-vertaling 1951

Amos 3:11 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarom, zo zegt de Here Here: De vijand! En rondom het land! Uw sterkte haalt hij van u neer; en uw burchten worden leeggeplunderd!

Amos 3

Amos 3:1-15