NBG-vertaling 1951

Amos 2:12 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar gij gaaft de nazireeërs wijn te drinken, en geboodt de profeten: Gij moogt niet profeteren!

Amos 2

Amos 2:11-15