NBG-vertaling 1951

Amos 1:14 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

zal Ik een vuur ontsteken binnen de muur van Rabba, zodat het zijn burchten verteert, onder krijgsgeschreeuw ten dage van de strijd, bij stormgehuil ten dage van de orkaan,

Amos 1

Amos 1:11-15