NBG-vertaling 1951

3 Johannes 1:7 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

want zij zijn uitgegaan ter wille van de Naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen.

3 Johannes 1

3 Johannes 1:5-15