NBG-vertaling 1951

3 Johannes 1:6 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

die in tegenwoordigheid der gemeente getuigd hebben van uw liefde; indien gij hen voorthelpt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wèl doen;

3 Johannes 1

3 Johannes 1:4-13