NBG-vertaling 1951

3 Johannes 1:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt.

3 Johannes 1

3 Johannes 1:1-13