NBG-vertaling 1951

3 Johannes 1:12 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis en gij weet, dat ons getuigenis waar is.

3 Johannes 1

3 Johannes 1:8-15