NBG-vertaling 1951

2 Tessalonicenzen 3:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

2 Tessalonicenzen 3

2 Tessalonicenzen 3:1-13