NBG-vertaling 1951

2 Tessalonicenzen 3:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En wij vertrouwen in de Here van u, dat gij, hetgeen wij (u) bevelen, [niet alleen] doet, maar ook zult doen.

2 Tessalonicenzen 3

2 Tessalonicenzen 3:1-12