NBG-vertaling 1951

2 Tessalonicenzen 2:6 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.

2 Tessalonicenzen 2

2 Tessalonicenzen 2:1-8