NBG-vertaling 1951

2 Tessalonicenzen 1:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here Jezus Christus:

2 Tessalonicenzen 1

2 Tessalonicenzen 1:1-10