NBG-vertaling 1951

2 Samuël 17:15 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarna zeide Chusai tot de priesters Sadok en Abjatar: Zo en zo heeft Achitofel Absalom en de oudsten van Israël geraden, maar zo en zo heb ik geraden.

2 Samuël 17

2 Samuël 17:10-20