NBG-vertaling 1951

2 Petrus 1:19 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

2 Petrus 1

2 Petrus 1:15-21