NBG-vertaling 1951

2 Kronieken 23:20 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Hij nam de oversten over honderd, de aanzienlijken, hen die over het volk heersten, en al het volk des lands, en hij bracht de koning uit het huis des Heren. Zij kwamen door de Bovenpoort in het koninklijk paleis, en lieten de koning op de koningstroon plaatsnemen.

2 Kronieken 23

2 Kronieken 23:12-21