NBG-vertaling 1951

2 Korinthiërs 7:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

2 Korinthiërs 7

2 Korinthiërs 7:1-9