NBG-vertaling 1951

2 Korinthiërs 6:2 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

want Hij zegt:ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoorden ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen;zie, nú is het de tijd des welbehagens zie, nú is het de dag des heils.

2 Korinthiërs 6

2 Korinthiërs 6:1-3