NBG-vertaling 1951

2 Korinthiërs 13:6 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.

2 Korinthiërs 13

2 Korinthiërs 13:5-7