NBG-vertaling 1951

2 Koningen 1:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En hij sprak tot hem: Zo zegt de Here: aangezien gij boden gezonden hebt om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen – is er dan geen God in Israël, wiens woord gij kunt raadplegen? – daarom zult gij van het bed waarop gij zijt komen te liggen, niet afkomen, maar gij zult voorzeker sterven.

2 Koningen 1

2 Koningen 1:7-18