NBG-vertaling 1951

2 Johannes 1:6 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

2 Johannes 1

2 Johannes 1:1-13