NBG-vertaling 1951

2 Johannes 1:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid hebben leren kennen,

2 Johannes 1

2 Johannes 1:1-7