NBG-vertaling 1951

1 Timoteüs 3:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht:Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,is gerechtvaardigd door de Geest,is verschenen aan de engelen,is verkondigd onder de heidenen,geloofd in de wereld,opgenomen in heerlijkheid.

1 Timoteüs 3

1 Timoteüs 3:8-16