NBG-vertaling 1951

1 Timoteüs 2:6 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

1 Timoteüs 2

1 Timoteüs 2:3-12