NBG-vertaling 1951

1 Timoteüs 1:7 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken.

1 Timoteüs 1

1 Timoteüs 1:3-11