NBG-vertaling 1951

1 Tessalonicenzen 5:9 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

1 Tessalonicenzen 5

1 Tessalonicenzen 5:8-16