NBG-vertaling 1951

1 Tessalonicenzen 4:15 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

1 Tessalonicenzen 4

1 Tessalonicenzen 4:13-18